tr?id=2825255711097091&ev=PageView&noscript=1

Reklamacje

Reklamacje Towar sprzedawany objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta. Zgodnie z zawartą umową Sprzedawca i Nabywca oświadczają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego. Przyjęcie towaru jest jednoznaczne z akceptacją umowy. 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT, oraz oryginalne opakowanie, zabezpieczające produkt w transporcie). 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. 6. Normalne, eksploatacyjne zużycie, w szczególności krawędzi tnących oraz zardzewienie narzędzi nie są podstawą do reklamacji 7. Jeżeli zakupiony towar posiada widoczne wady fabryczne, należy go niezwłocznie odesłać lub zwrócić na adres biura handlowego ProBeauty, ul. Modlińska 74a, 05-110 Jabłonna , dołączając opis stwierdzonych wad, dowód zakupu oraz fabryczne opakowanie.